O projektu

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante je 2019. Godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Bookiraj(se)! sa Ministarstvom turizma. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Nositelj projekta: Ustanova za obrazovanje odraslih Dante
Ukupna vrijednost projekta: 1.274.113,91 kuna
EU udio u financiranju projekta: 1.274.113,91 kuna
Razdoblje provedbe: 23.04.2019. – 23.04.2020.
Voditelj projekta: Ardea Segnan, ardea.segnan@sensum.hr
Koordinator projekta: Andrej Marušić, andrej@dante.ri.hr

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

  • Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja/usavršavanja
  • Razvoj i provedba programa osposobljavanja predavača i mentora
  • Provedba programa osposobljavanja prilagođenih ranjivim skupinama
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Opis projekta:

Projekt „BOOKIRAJ(SE)!“ će pridonijeti rastu zapošljavanja pripadnika ranjive skupine te usmjeriti svoje aktivnosti na unaprjeđenje vještina i znanja osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom kako bi se lakše integrirali na tržištu rada turističkog sektora. Svrha projekta je unapređenje obrazovanja kroz niz obrazovno/edukativnih aktivnosti prilagođenih potrebama ciljne skupine te primjena stečenih znanja kroz praktičnu primjenu kod Poslodavca partnera. Istovremeno, edukaciju prolaze nastavnici i mentori kako bi ojačali svoje andragoško didaktičke sposobnosti.

Cilj projekta:

Povećati zapošljivost ranjivih skupina s područja Primorsko-goranske županije koje imaju otežan pristup tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz osposobljavanje/usavršavanje Voditelja e- bookinga i prodaje, uspostavom trajne suradnje s poslodavcem i educiranjem nastavnika i mentora andragoškom didaktikom.